ANADOLU AŞÇILAR FEDERASYONU, 27 Aralık 2022’de Ankara’da kurulmuştur. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden başarılı derneklerle faaliyetine başlayan Federasyonumuz, derneklerinden aldığı güç ile pozitif, şeffaf ve paylaşımcı yönetim anlayışı sayesinde kısa bir süre içerisinde yurt içinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparak sayısız başarılar elde etmiş, gelecek için çok büyük bir potansiyeli olduğunu kanıtlamıştır. Ülkemizin gastronomisine, turizmine, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.

Misyonumuz, Türk Mutfağı yemek reçetelerine bağlı kalarak türk mutfak sanatını geliştirmek, Türk Mutfağı’nı tüm dünyaya hak ettiği şekilde tanıtmak, Türk Mutfağı’nın bilinirliğini ve saygınlığını arttırmak, Türk aşçılarımızın ve şeflerimizin yaratıcı, bağımsız, objektif düşünmesini sağlamak, toplum içinde kendilerine saygınlık kazandırılması yönünde faaliyetlerde bulunmak, sektör çalışanlarının eğitim standartlarının belirlenmesini sağlayarak tüm aşçı ve şeflerin meslek konumuna göre kriterlendirilmesi ile kalite bilincinin oluşmasını sağlamak, kadın kooperatifleri, kadın çalışanlar, lise ve üniversite mutfak alan öğrencilerini sektöre en hızlı şekilde kanalize etmek, Anadolu Mutfağı’nın yerinde icra edilmesi için kooperatif ve üniversiteler ile çalışma planmaları yapılmasını sağlamak.

Vizyonumuz, paydaşlarımızı tek çatı altında toplayarak Türk Mutfağını dünya mutfakları arasında zirveye taşımak.

Federasyonumuzun tüm amaçlarına Tüzük sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

BAŞKANIN MESAJI

Köklü geçmişimizden aldığımız güç ve bilgi birikimini mutfak profesyonellerine aktarmayı ve mutfak çalışanlarının akademik ve uygulamalı eğitimlerini en üst seviyede tutarak, sektörün de hizmet kalitesi ve güvenilirliği ile öne çıkan Türk şeflerinin bir dünya markası olmasını hedefliyoruz.
Tercih ettiğimiz ürünler ve sergilediğimiz yaklaşımlarımız ile “Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi” için çalışıyoruz.
Anadolu Aşçılar Federasyonu; Türk mutfağını çağın ihtiyaçlarına göre orijinalliklerini bozmadan uyarlamak ve ülke turizm ekonomisine, dünya mutfakları ile rekabet odaklı bir üretim anlayışını benimsemektedir.
Vizyon sahibi bir bakış açısının eseri olan Federasyonumuz, kurulduğu yıl olan 2022’den bu yana, ‘‘mutfak bölümlerinde okumuş yeni nesil kadın ve erkek şef adayları yetiştirmek, aşçılığı entelektüel bir iş kolu haline getirmek’’ felsefesi ışığında Türk gastronomisine hizmet etmektedir.
İstikrarlı, yenilikçi, adil ve itibarlı duruşumuz ile çevreye, insana, sanata, doğaya duyarlı projeler geliştirmeyi sürdürecek, lider şeflerimiz ile ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.
Tehlikeli iş kolu olan aşçılığın resmi olarak aşçılık yasasının çıkartılması ve hizmet süresinin belirlenmesi konusunda, alakalı tüm devlet kanallarını iş birliğine çağırıp aşçılık yasası ile ilgili çalışmaların acil olarak başlamasını sağlayacağız.
Aşçıların iş koluna göre ve pozisyonuna göre kriterlendirilmesi en büyük hedeflerimiz olacak ve bu kriterlendirme Türk aşçısının ve Türk mutfağının kalitesini artırarak ülkemiz şeflerinin dünya ile rekabet edebilmesini, ülke ekonomisine katma değerler getirecek işletmelerin hayata geçmesini sağlayacaktır.
Tüm mutfak çalışanlarının tek bir çatı altında birleşmesini; devletimizin destek ve ortak çalışmaları ile Türkiye’de ve dünyada mutfak çalışanları ve gastronomi ile ilgili tüm yaptırım, uygulama, kiriterlendirme, lansman, değerlendirme gibi konuları devlet yöneticilerimiz ve bakanlıklar ile ortak çalışmalar yaparak hayata geçireceğiz.
Yapacağımız onlarca iş var.. Yönetimlerimiz değişse de ilkelerimiz, kalite anlayışımız, sektöre bakış tarzımız, çevreye duyduğumuz saygı bugün ve yarın hep aynı olacaktır.
Dünyada misafir olduğumuzun farkındalığı ile her anına özendiğimiz mutfak sanatlarının ülkemize ve hayatımızda bir iz bırakması temennilerimle,
Saygılar sunuyorum.

Tamer ÖZKAN – ANFED BAŞKANI